• Vertrouwens personen

    Handbalvereniging HVOS is een vereniging waar mensen, jong en oud(er), elkaar ontmoeten op sportief gebied. De vereniging streeft naar een prettige, sportieve omgeving waar ieder op zijn of haar niveau kan presteren. Dit moet plaatsvinden in een veilige en respectvolle omgeving. Binnen de vereniging wordt er alles aan gedaan om ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie of seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen.

    Krijg je toch met één van bovenstaande zaken te maken, dan kun je dit het beste uitspreken. Bij voorkeur tegen degene die het ongewenste gedrag vertoont. Helpt dat niet, of durf je dat niet, vertel het dan aan iemand die je vertrouwt, thuis of op de vereniging. Dit soort zaken roept vaak allerlei vragen en emoties op. Daarom heeft de vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) waar je terecht kunt met je vragen of je verhaal.

    Wat houdt dit in:

    Als je een probleem hebt dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de (bege)leiding of het bestuur, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen. Het probleem kan bijvoorbeeld gaan over pesten, geweld, drugs, alcohol of ongewenste intimiteiten, maar ook over iets anders wat je dwars zit in je team en wat je lastig vindt om te bespreken. Ook je ouders kunnen contact met de VCP opnemen. De VCP is er niet alleen voor jeugdleden. Ook volwassen leden, trainers, leiders en vrijwilligers kunnen een beroep op hen doen. Schroom niet om hen te benaderen.  

    De functie van VCP is een initiatief van het NOC*NSF. Je kunt daarom ook contact opnemen met het NOC*NSF meldpunt. Dit meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het telefoonnummer is 0900 - 202 55 90