• Lid worden

  Wat moet je weten over het lidmaatschap van H.V.O.S.?
  Hierna worden de meest gestelde vragen over het lidmaatschap van H.V.O.S. beantwoord. Als jouw vraag er niet bij staat, of iets is onduidelijk voor je, stuur dan een mail aan ledenbeheer en je krijgt meer informatie.

  Hoe word ik lid van H.V.O.S.?
  Meestal heb je al een paar keer meegetraind met jouw leeftijdsgroep. Als je dan besluit om lid te worden van H.V.O.S., dan moet je een aanmeldingsformulier invullen. Vul dit formulier in en lees vooral ook de toelichting op de achterkant. Meld je aan om het clubblad via de mail te ontvangen en stuur het aanmeldingsformulier op naar de ledenadministratie. Het adres staat op het formulier. En vergeet de pasfoto niet als je competitie wilt spelen! Je kunt een pasfoto met het aanmeldingsformulier meesturen of een digitale pasfoto sturen naar ledenbeheer

  Als je lid wordt, ben je eenmalig 5 euro inschrijfkosten verschuldigd.

  Ik ben al eerder lid geweest van een andere handbalvereniging. Wat moet ik dan doen?
  Als je de afgelopen 24 maanden lid bent geweest van een andere vereniging, dan moet je naast het invullen van een aanmeldingsformulier, overschrijving aanvragen. Een overschrijvingsformulier kan je vinden op de site van het Nederlands Handbal Verbond (NHV), www.handbal.nl/competities/overschrijvingen aanvraagformulier nationaal).

  Hoeveel contributie betaal ik en op welke wijze?
  Contributiebedragen voor het seizoen
  De contributie die je betaalt, is afhankelijk van het jaar waarin je geboren bent. Ook als je in een hogere of lagere leeftijdscategorie speelt dan waar je qua leeftijd in thuis hoort.

  De contributiebetalingen gaan altijd via automatische afschrijvingen. Daarmee wordt H.V.O.S. van veel administratief werk verlicht. Mocht je het niet eens zijn met een bepaalde afschrijving, dan kan je die afschrijving altijd via je bank laten terugdraaien. Zo blijf jij wel de baas over je bankrekening.

  Contributie ben je verschuldigd over het gehele seizoen, ook als je tussentijds stopt. Reden voor deze regel is dat
  H.V.O.S. aan het begin van het jaar moet vaststellen met hoeveel teams er gespeeld en getraind wordt. Dat is gebaseerd op het aantal leden dat we hebben. Voor die leden gaan we voor het gehele seizoen allerlei financiele verplichtingen aan: contributie voor het NHV, zaalhuur, deelname aan competities. Daar draagt ieder lid van H.V.O.S. bij door ook de contributie over het volle seizoen te betalen.

  Kleding
  De kleuren van H.V.O.S. zijn zwart en korenblauw. Het broekje is zwart. Het tenue is via de ledenshop te verkrijgen: Clubcollectie | HVOS (stanno.com). Je ontvangt hier 15% korting en H.V.O.S. houdt er een kleine bijdrage aan over. De clubcollectie is ook te verkrijgen bij Sport2000 Spijkenisse.

  Clubverplichtingen
  Er zijn veel mensen actief binnen H.V.O.S. Want H.V.O.S. is geen bedrijf waar je het product handbal afneemt, maar een club mensen die er met elkaar voor zorgt dat we onze hobby kunnen uitoefenen. Ieder lid levert hier een bijdrage aan. Het is voor personen vanaf 18 jaar wenselijk om een bijdrage te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het training geven aan jeugdteams en/of het begeleiden daarvan, het periodiek helpen met de schoonmaak kantine. Of zitting nemen in 1 van de commissies die H.V.O.S. kent. Voor nadere Inlichtingen kan je terecht bij je train(st)er, dan wel neem je contact op met de secretaris. Zie ook het vrijwilligersbeleid van H.V.O.S. op de website (www.hovshandbal.nl) vrijwille

  Gedragscode H.V.O.S.
  Ook H.V.O.S. heeft zijn gedragsregels waar ieder lid zich aan moet houden. Nieuwe leden of ouders van jeugdleden dienen op de hoogte te zijn van onze gedragscode. Deze liggen ter inzage in de kantine en zijn te lezen op onze website www.hvoshandbal.nl

  Hoe beeindig ik mijn lidmaatschap van H.V.O.S.?
  Je kunt alleen je lidmaatschap van H.V.O.S. schriftelijk beeindigen bij de secretaris of bij de ledenadministratie. Dat kan door een mailtje te sturen aan ledenbeheer. Je kunt je lidmaatschap op geen enkele andere wijze opzeggen, dus ook niet door het te zeggen tegen je coach. Je kunt op ieder moment van het seizoen opzeggen, maar het lidmaatschap zal pas aan het einde van het seizoen, dat is op 30 juni, beeindigd worden. Je bent tot die datum contributie verschuldigd. Zorg ervoor dat je niet te laat opzegt, want dan is het nieuwe seizoen weer begonnen en ben je over dat nieuwe seizoen weer contributie verschuldigd. Als je voor 1 mei opzegt, dan ben je goed op tijd.