• Komen jullie ook gezellig naar de seizoensafsluiting? We sluiten het seizoen af met elkaar en bedanken de vrijwilligers voor hun inzet. Iedereen is welkom!