• Notulen Algemene Ledenvergadering van 12-11-2018

  19 nov 2018
 • Aanwezig van het bestuur :

  Ina Hageman ( Voorzitter )  Ben Sebel ( Voorzitter ) Jolande Zuijderduijn ( Penningmeester ) Yvonne van der Sluis ( Secretaris )

  Aanwezige Leden :

  A.Laterveer, D. den Heijer, B. Heijster, M. v Rugge, P. den Heijer, B. Sebel, E. Werkhoven, L.L.M. van Luitgaren, Q. van Luitgaren, M. den Heijer, E. Haak,   M. Elbers, N. Monster, M. Sebel, G. Adema, J. van der Sluis, W. van Schelt, A. Monster, B. de Jonker, K. den Dulk, P. den Dulk, I. de Jong, M. Cornelissen,   A. Hagen, J. Langeveld, K. Reinders, J. Heijster, C. van Zwieten, J. Weggen, A. Heijster, P. Gokke, D. Schuijl, I. Hageman, J. Zuijderduijn, E. de Neef, Y. van der Sluis.

  Afwezig met bericht van kennisgeving:

  W. Knol, G. Geerligs, C. Makor, A. Hallema, R. Mattijs, S. van der Sluis, J. Sallet, J. Visser, A. van Maurik, I. Mattijs, J. v/d Velden, M. Heskens, J. Essers, A. Makor, E. Hofman, C. v/d Sluijs Farenhout, M. Olk, S. Sunderman, E. v/d Meer.

   

  1) Opening:
  VoorzitterIna Hageman opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van hartewelkom.

   

  2) Wijziging Agenda:
  Geen wijzigingen.

   

  3) Notulen A.L.V. 23-04-2018:
  Notulen zijnakkoord bevonden.

   

  4) Ingekomen stukken:
  De Ballonhal gaat niet door, de Scholengemeenschap Penta College SCG Blaise Pascal/ScalaRietvelden moet uitbreiden. En daardoor is het voor de gemeente mogelijk om de sporthal in te huren voor trainingen voor zowel de Handbal als de Korfbal.

   

  Rookvrije generatie : Bij de korfbal is er voor gestemd tijdens de ALV voor een rookzone, dus vanaf 01-01-2019 komt er op het sportpark een rookverbod er mag alleen nog maar in de rookzones gerookt worden. De gemeente gaat zorgen voor borden en de rookzones zijn aan beide zijkanten van de sporthal.

   

  Jaarverslagen zijn binnengekomen :  Kantine /  goed bevonden, Scheidsrechters / goed bevonden, PP&PR / goed bevonden, TC / goed bevonden, OC / goed bevonden, Kamp / niet mogen ontvangen.

   

  Ben en Jolande hebben gesprekken gehad met de zondag teams betreft de scheidsrechtersproblematiek, het besproken staat op de site voor inzicht. Donderdag 15-11-2018 is er een opfriscursus voor scheidsrechters.

   

  5) Vacatures:
  VoorzitterTC ,  Secretaris TC , Bar Personeel (komt een vervolg gesprek met de heren en dames selectie en Ben )

   

  6) Financieel verslag:
  Financieelverslag is akkoord bevonden.

   

  7) Rondvraag:
  Quendolyne vraagt hoe het is met alcohol schenken bij jeugd wedstrijden ? Wij hebben een vergunning voor 7 dagen per week om vanaf 12.00 tot 24.00 alcohol te mogen schenken. Er mag alleen op het terras alcohol worden genuttigd. Ben zorgt voor een bord bij de bar met de mededeling dat er van je verwacht wordt dat je bieren wijn alleen op het terras nuttigt.

   

   Claudia vraagt waar je het kan terug lezen wat betreft de scheidrechters problematiek, dat is terug te vinden op de HVOS site.

   

  Gialt vraagt hoe het zit met de Club van 50, daar wordt aan gewerkt Anja Heijster is ermee bezig.

   

  8) Sluiting:
  Om 20.30 uursluit Ina Hageman de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.Tenslotte biedt zij alle leden aan om nog een drankje te nuttigen op kosten van HVOS.