• Aanwezig van het bestuur :
  Ina Hageman ( Voorzitter ) Jolande Zuijderduijn ( Penningmeester ) Yvonne van der Sluis ( Secretaris )

  Aanwezige Leden :
  den Heijer, Q. Luitgaren, G. Geerligs, A. Heijster, P. den Heijer, M. Sebel, K. den Dulk, P.Keijzer, P.Spaargaren, B.de Jonker, E.Werkhoven, N.Bahneth-Cornelissen, S.v/d Kooij, W.vSchelt, I. de Jong, K. Reinders, W. Knol, I. Hageman, Y. v/d Sluis, J. Zuijderduijn, M.Elbers, A.Hagen, P. den Dulk, M. Ruijs, E.de Neef, J. Weggen.

  Afwezig met bericht van kennisgeving:
  J.v/d Sluis, S.v/d Sluis, M.Tabink, R.Soler, N.Monster, A. Monster, C. Werkhoven, M.Cornelissen, M. Olk-Pijn.

  1) Opening :
  Voorzitter Ina Hageman opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

  2) Wijziging Agenda :
  Wijziging nr.4  aftredende bestuursleden .

  3) Notulen A.L.V. November 2017 :
  Notulen zijn akkoord bevonden.

  4) Ingekomen stukken :
  Afmeldingen van leden.

  Per 25 Mei 2018 gelden er nieuwe regels betreft AVG

  Rookvrije zone voor de kantine en langs de velden. Naast de kantine mag er nog gerookt worden.

  Aftreden bestuursleden : Ben Sebel stelt zich herkiesbaar, Ina Hageman stelt zich herkiesbaar, Christina Werkhoven stelt zich herkiesbaar.  Er zijn geen nieuwe kandidaten dus blijven ze in functie.

  5) Vacatures :
  Voorzitter TC, Leden TC, Scheidsrechters, Barpersoneel.

  6) Financieel verslag :
  Begroting voor 2018-2019 is goed gekeurd.

  7) Voorstellen vanuit het bestuur.
  Verhoging Contributie voor de recreanten / dit wordt 2 jaar verhoogd met 20,– per jaar.

  Verhoging vrijwilligers bijdrage / deze wordt verhoogd naar 50,– euro per jaar.

  8) Rondvraag :
  Jeroen sprak namens de Dames en Heren selectie ivm bardienst dat ze op toerbeurt wel bardienst willen draaien, gezegd dat ze met Ben contact op moeten nemen.

  Diverse trainingen van de selecties niet doorgaan ivm te weinig opkomst /  wordt in nieuwe contracten meegenomen dat trainer altijd aanwezig moet zijn.

  Seizoen 2018-2019 zijn er 3 dames teams ingeschreven.

  Vraag : of het niet mogelijk is om meer trainers met papieren voor de jeugd aan te trekken.

  Voorlopige indeling voor de jeugd teams bijna zichtbaar op de HVOS site.

  9) Sluiting :
  Om 21.05 uur sluit Ina Hageman de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.

  Tenslotte biedt zij alle leden aan om nog een drankje te nuttigen op kosten van HVOS.