• Notulen Algemene Ledenvergadering van 20-11-2017

  29 mrt 2018
 • Aanwezig van het bestuur :
  Ina Hageman ( Voorzitter ),Ben Sebel ( Voorzitter ), Jolande Zuijderduijn ( Penningmeester), Yvonne van der Sluis (Secretaris)
  Aanwezige Leden :
  J.Ruijzing, K. den Dulk, P. den Dulk, van Schelt, May Ruijs, N.Monster, E.de Neef, M.den Heijer, A. Monster, A. van Mourik, M. Elbers, W. Knol, P. van Zanten, P. den Heijer, R. Sallet, Jolanda v/d Sluis, Monique van Rugge, I. de Jong, P. Keijzer, G. Geerligs, M. Sebel, B. Sebel, Ina Hageman, Jolande Zuijderduijn, Y. v/d Sluis, B. van Luitgaren, Q. van Luitgaren, A. Hage.
  Afwezig met bericht van kennisgeving :
  C.Makor, E. v/d Meer, M.de Ruijter, A. Essers, M. Essers, M.Cornelissen, A. Sterrenberg, D. de Keijzer,D. Schuil, M. Kortman, G. Kortman, J. Visser, D. Richards, R. Soler, C. de Graaf, M. Olk, N. Olk, R. Mattijs.

  1) Opening :
  Voorzitter Ina Hageman opent om 20.00 uur de vergadering en heet alles aanwezigen van harte welkom.
  2) Wijziging Agenda :
  Geen wijzigingen.
  3) Notulen A.L.V. April 2017 :
  Notulen zijn akkoord bevonden.
  4) Ingekomen stukken :
  Afmeldingen van leden.
  5) Vacatures :
  Voorzitter TC , Trainers, Scheidsrechters, Buitendienst hulp. ( parasols moeten nu nog naar binnen )
  6) Financieel verslag :
  Jolande geeft uitleg met betrekking tot het financieel verslag. Reservering gemaakt voor nieuwe meubelen en keuken materialen, voor als het nodig is in de toekomst.
  7) Verslagen van de Commissies :
  Verslagen zijn akkoord bevonden.
  8) Rondvraag :
  Kampcommissie vraag over hun bijdrage als begeleiders , het bestuur gaat met de vergadering overleggen en geven dan hun antwoord.
  Dames 3 eventueel 2x trainen is dat mogelijk ? TC gaat dit bekijken misschien bij dames A op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur aansluiten.
  D jeugd spelen veel dubbel wedstrijden , eventueel lijst maken wie er wanneer kan invallen in een ander team. TC gaat het bekijken.
  Extra trainingsruimte ? Gesprek gehad met de gemeente moet dan een mooie hal worden. Eventueel een ballonhal over de velden ? / er zijn nog steeds gesprekken met de gemeente.
  Herkenbaarheid voor trainers en coaches / er worden nieuwe polo’s aangeschaft.
  Scheidsrechters fluiten vrij fanatiek ? voorstel van TC om misschien met coaches en scheidsrechters bijeen te komen. Geert heeft het beleid uitgelegd.
  Kantine / koffiezet apparaat blijft een apart verhaal, Ben gaat kijken en informeren voor een ander nieuw koffiezet apparaat.
  Hesjes voor de trainingen / zijn er moeten uitgezocht worden en weer netjes na gebruik terug plaatsen.
  Misschien een keer de kast opruimen een foto ervan maken en foto lamineren, deze aan de binnenkant van de kastdeur plakken als voorbeeld hoe de spullen in de kast horen te liggen.
  Beach handbalveld / te kostbaar en gemeente wil daar niet aan mee werken.

  9) Sluiting :
  Om 20.55 uur sluit Ina Hageman de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst. Tenslotte biedt zij alle leden aan om nog een drankje te nuttigen op kosten van HVOS