• Aanwezig van het bestuur :
  Ina Hageman ( Voorzitter ) Ben Sebel ( Voorzitter ) Jolande Zuijderduijn ( Penningmeester )
  Yvonne van der Sluis ( Secretaris )
  Aanwezige Leden :
  J. v/d Sluis, I. de Jong, L. de Jong, C. Werkhoven, G.J. Geerlings, P. den Dulk,
  A. Heijster-Engel, L.M.M. v/d Luitgaren, N. Monster, Q. v/d Luitgaren,
  Ina Hageman, K. den Dulk, Y. v/d Sluis, S. Mesker, J.P.Scholten, A.J. Makor, A. Hagen. B. Sebel, R. Verheij. J. Zuijderduijn.
  Afwezig met bericht van kennisgeving:
  R. Soler, M. Tabink, W. Knol, G. Kortman, M. Essers, A. Sterrenberg, P. Keijzer,
  R. Mattijs, M. Cornelissen, C. v/d Velde , B. Jonker.

  1) Opening:
  Voorzitter Ina Hageman opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

  2) Wijziging Agenda :
  Geen wijzigingen.

  3) Notulen A.L.V. 24-10-2016 :
  De notulen zijn goedgekeurd , Jeu de Boules Baan wordt verder niets meegedaan proberen wel schoon te houden. Reserve shirts zijn aanwezig

  .
  4) Ingekomen stukken :
  Afmeldingen van leden.

  5) Vacatures :
  Buitendienst – Materiaal man.

  6) Financieel verslag :
  Jolande geeft uitleg met betrekking tot het financieel verslag. 2E scorebord door PP-PR verdiend door het opzetten van de vriendenloterij.

  7) Voorstellen en mededelingen vanuit het bestuur:
  Jolande Zuijderduijn Is aftredend en herkiesbaar , zij blijft aan.
  Anouk Makor is 2e penningmeester alleen voor de contributie’s.
  Geert Geerlings en Anja Hagen lid van verdienste
  Jolande Zuijderduijn tot erelid benoemd.
  Er is een nieuwe Trainer voor de heren Mihai Curescu
  Voorstel korting op contributie voor degene die niet kunnen trainen ivm studie.

  8) Rondvraag :
  Jan en Ben zijn in gesprek met Kees Dijkman over eventueel een trainingshal aan te bouwen aan de sporthal. En die we dan in eigen beheer hebben en eventueel kunnen onderverhuren.
  I.V.M. file uitrijden van sportvelden wordt er een lus doorgetrokken tot ons hek, zodat er wat meer auto’s door het groene licht kunnen rijden.
  Vuilbakken langs sportveld worden voorzien van een klep.
  Wordt gewerkt aan gescheiden afval in samen werking met de gemeente.

  9) Sluiting:
  Om 20.25 uur sluit Ina Hageman de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.
  Tenslotte biedt zij alle leden aan om nog een drankje te nuttigen op kosten van HVOS.