• Notulen Algemene Ledenvergadering van 18-04-2016

  16 sep 2016
 • Aanwezig van het bestuur :
  Ina Hageman ( Voorzitter ) Ben Sebel ( Voorzitter ) Jolande Zuijderduijn ( Penningmeester )
  Yvonne van der Sluis ( Secretaris )

  Aanwezige leden :
  Ruse Soler, Geert Geerligs, Edwin Werkhoven, Patricia Keijzer, Anja Heijster, Ben Sebel, Christina Ouwerkerk, Peter den Heijer, Mareille den Heijer, Ina Hageman, Quendolyne v/d Luitgaren, Yvonne van der Sluis, Daniel Schuijl, Gabor Kortman, Peter den Dulk, Jolande Zuijderduijn, Anja Hagen, Brenda de Jonker, Ingrid de Jong, Anouk Makor, JP Scholten,
  R. Mattijs, Nikki Monster, Arianne Monster, Jan van der Sluis, Mark Elbers, Mary-anne Ruijs,
  Yvonne Dijkhuizen, Mireille Cornelisse, Chris van de Velde, Linda Hilderik, Jolanda van der Sluis, Karin Otterspeer, Maria Sebel, Monique Tabink.

  Afwezig met bericht van kennisgeving:
  Jolanda Sallet, Ron Sallet, Sara Sundermann, Saskia van der Sluis, Daphne Stavenuiter, Roos Adema, Cindy Makor, Anouk Hallema, Eline van de Meer, Marinka van de Meer, Janine Siep, Brigitta van Loon.

  Er zijn 34 stemgerechtigde leden aanwezig waarmee het vereiste aantal leden aanwezig is om de vergadering rechtsgeldig te verklaren.

  1. Opening :
   Voorzitter Ina Hageman opent om 20.10 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
  2. Wijziging Agenda :
   Geen wijzigingen.
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 18-April-2016
   De notulen geven geen aanleiding tot op- en of aanmerkingen en worden door de aanwezige leden goedgekeurd.
  4. Ingekomen stukken :
   Afmeldingen van leden.
  5. Vacatures :
   ⦁ Voorzitter TC ( dit mag eventueel een gedeeld voorzitterschap zijn )
   Ben heeft het toegelicht wat het ongeveer inhoudt. Peter den Heijer gaat bekijken of hij TC-werk dit kan combineren met zijn werk. ( actueel bij het uitwerken van de notulen: Peter heeft er een nachtje over geslapen, maar is tot de conclusie gekomen dat hij met zijn werk niet kan combineren). Dus vacature Voorzitter TC staat nog open.
   ⦁ Secretaris TC
   Carl Mesker gaat nadenken om eventueel het secretariaat te doen bij de TC
   ⦁ Financieel verslag :
   Voorlopig Exploitatieoverzicht 2015-2016 + Begroting 2016-2017

    

   Er was alleen enige discussie betreft aanschaf van rokersruimte. Nu is er besloten dat er bij aanschaf van niet handbal gerelateerde spullen er een melding op de kabelkrant verschijnt , en dat er dan binnen 14 dagen bezwaar aangetekend kan worden.

   Chris van der Velde: stelde een vraag over het te begrote bedrag van 10.000,– euro voor trainerskosten en de werkelijke kosten nu. Antwoord: het bedrag wat er nu staat bij werkelijke kosten is een momentopname per 04-04-2016

   Verder waren er geen op- of aanmerkingen.

  6. Voorstellen en mededelingen vanuit het bestuur
   ⦁ Nieuwe kledinglijn HVOS / Shirts worden door HVOS betaald daar komen pasavonden voor op 17 en 19 Mei . Overige kleding broekjes, tassen, trainingspakken kunnen bij Top Sportwear , Winterakker 22-24, 3206 TG Spijkenisse door de leden zelf worden aangeschaft. Bij melding dat je lid ben bij HVOS krijg je dan ook korting.
   Bij opzegging lidmaatschap in seizoen 2016-2017 moet shirt weer ingeleverd worden.
   ⦁ Christina Werkhoven heeft PP&PR opgepakt.
   Christina heeft enige toelichting gegeven waar ze mee bezig is : gaat leden benaderen of ze lid willen worden van de vriendenloterij of als ze al lid zijn dit willen omzetten naar HVOS zodat de bijdrage van de vriendenloterij bij HVOS komt.
   Ook gaat ze actief opzoek naar sponsors, vraag naar de leden als iemand hoort of weet dat iemand misschien wil gaan sponseren dit graag aan Christina doorgeven zodat zij daar achterheen kan gaan.
   Verder zijn alle ideeën van harte welkom.
   ⦁ Voorstel om Monique Tabink tot erelid te maken daar ze 40 jaar lid is. Deze is goed gekeurd, dus hierbij is Monique Tabink tot erelid benoemd.
   ⦁ Voorstel om Ingrid de Jong een jaar lang tot lid van verdienste te benoemen. Deze is goed gekeurd en Ingrid de Jong is tot lid van verdienste benoemd.
   ⦁ Peter den Dulk gaat de zaalhuren regelen , en neemt dit over van Jolande Zuijderduijn.
   ⦁ Met ingang van het seizoen 2016-2017 wordt Jose Narvaez de nieuwe trainer van de dames.
  7.  Rondvraag :
   Anouk Makor: hoe gaan de teamopstellingen van de dames eruit zien. Dit i.v.m. de opzeggingstermijn op 1 mei. Antwoord: dit bepaald de nieuwe trainer in het nieuwe seizoen.
  8.  Sluiting :
   Om 20.45 uur sluit Ina Hageman de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.
   Tenslotte biedt zij alle leden aan om nog een drankje te nuttigen op kosten van HVOS.