• Welkom voor een aantal Bestuursleden.

  Tijdens de laatst gehouden A.L.V. op 18 november  is Petra Wehman gekozen als de nieuwe secretaris. Petra is de moeder van Casper Dol.

  Tevens in functie gekozen Frederieke Benschop en Claudia van Zwieten. Beide dames gaan een combi-functie uitoefenen Voorzitter/secretaris T.C.

  We hopen als bestuur dat we een fijne samenwerking gaan krijgen en dat jullie je snel “thuis” zullen gaan voelen.

  Verder: in het kader van het A.G.V. was het wenselijk om 2 neutrale personen te hebben die de taak van vertrouwenspersoon gaan uitvoeren.

  Nikki Monster voor de dames en Peter Gokke voor de heren.

  In Hageman heeft hierdoor haar taak als vertrouwenspersoon neergelegd.

   

  En als laatste zijn we gelukkig dat de kascommissie 2 nieuwe leden heeft: Rusé Soler en Mireille Laterveer. Dames succes 

   

  Namens het Bestuur,

  Ben.