• (Gedrags)regels ivm corona na 29 september 2020

  Inhoud:

  • spelregels voor sport in het kort;
  • wedstrijden en toernooien en toeschouwers;
  • binnen en buiten sporten;
  • sportkantines.

   

  Spelregels voor sport in het kort

  In het kort de spelregels voor het sporten:

  • Binnen - en buitensport is toegestaan.
  • De noodverordening van vorige week vervalt. Daarmee dus ook de meldplicht voor groepen groter dan het maximum. Sporten is uitgezonderd van de maximum groepsgrootte bij bijeenkomsten binnen en buiten.
  • Het sportprotocol van de bond van de betreffende sport wordt opgevolgd.
  • Bij sportactiviteiten in georganiseerd verband is altijd een Corona-coördinator (deze rol mag door meerdere mensen worden uitgevoerd), herkenbaar, aanwezig. Deze wordt aangewezen door de vereniging en is verantwoordelijk voor het naleven van de regels, is het aanspreekpunt voor sporters en de handhavende diensten.
  • Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten.
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters wél 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook in de kleedkamers.
  • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen mogen gebruikt worden.
  • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd. (is iedereen gezond, zijn er symptomen die horen bij Covid-19)
  • In verband met bron en contactonderzoek is het van belang ervoor te zorgen dat bekend is wie er op welk moment aanwezig is in de accommodatie.
  • Vanaf 29 september 18:00 uur is publiek voor drie weken niet meer toegestaan  amateurwedstrijden.
  • Vanaf 29 september 18:00 uur blijven de sportkantines gesloten.

   

  Wedstrijden en toernooien en toeschouwers

   

  - Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?

  Wedstrijden en toernooien zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Vanaf 29 september 18:00 uur mag daar geen publiek bij zijn.

  - Geldt het verbod op toeschouwers bij zowel amateurwedstrijden als

  profsportwedstijden?

  Ja. Het verbod op toeschouwers geldt voor alle sportwedstrijden, binnen en buiten.

  -Waarom is publiek niet meer toegestaan?

  De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat (grote) groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

  - Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

  Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

  - Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

  Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters wel.

  - Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen na het sporten voor ook voor jongeren?

  De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.

  - Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?

  Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

  - Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan?

  Het is aan de sportbonden om te bepalen welke consequenties de maatregelen hebben voor het doorgaan van wedstrijden en competities. Wanneer uw sportbond de competitie doorgang laat vinden terwijl u zich daar niet veilig bij voelt of u krijgt het binnen de nieuwe kaders niet goed georganiseerd, zoekt u dan in dialoog met uw sportbond naar een oplossing. De verenigingsondersteuner van de gemeente Nissewaard kan u daarbij helpen.

  - Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

  Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

  - Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?

  Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

  - Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

  Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

  - Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

  Ja, kinderen en jongeren mogen ook als ze (nog) geen lid zijn van een vereniging meedoen.

  - Door het coronavirus verliezen we een substantieel deel van onze inkomsten. De inkomsten (kantine, contributie, sponsoring) lopen dusdanig scheef met de uitgaven dat we in de problemen (gaan) komen?

  Landelijk is er een noodfonds voor sportverenigingen. NOC/NSF en Stichting Waarborgfonds Sport zijn verantwoordelijk voor de distributie daarvan. Uw sportbond kan u hier meer informatie over geven.

   

  Daarnaast is er ook een gemeentelijk budget voor o.a. sportverenigingen die door de crisis het hoofd (bijna) niet boven water houden. Mocht uw verenigingen in acute financiële problemen verkeren dan kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuner.

   

  Binnen en buiten sporten

   

  - Is het toegestaan om zowel binnen als buiten te sporten?

  Ja, normaal spelcontact is toegestaan voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen: houd 1,5 meter afstand.

  De basisregels zijn:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
  • Probeer drukte te vermijden.
  • Was vaak je handen.

   

  - Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

  Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.

  - Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde sporttoestellen als een rekstok of bank gebruik?

  De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

  - Wanneer mag tijdens het sporten nou precies de 1,5 meter losgelaten worden?

  In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor volwassen sporters. Alleen wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand losgelaten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als judo, maar ook voor voetbal of hockey. Voor sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine.

   

  Sportkantines

   

  - Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

  Ja, sportkantines worden gesloten vanaf 29 september 18:00 uur.

  - Waarom moeten sportkantines sluiten en andere horeca niet?

  Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sportbeoefening zo lang mogelijk doorgaan.

  - Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders?

  Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

   

  Wanneer (de exploitant van) uw horeca/kantine naast de functie als sportkantine ook een vergunning hebben om een ‘gewoon’ restaurant te drijven dan worden hier aparte afspraken over gemaakt. Als voor/nazit voor de sport mag dit niet gebruikt worden.

 • HVOS nieuws

  2 van pagina 2

 • Jeugd teamindeling 2020 - 2021

  F1 E1 D1 D2 MC1 MC2 JC1 (GC) JB1 JA1
  Romy Banwari Laurene Boekholt Elise Banwari Melissa Baglieto Lauren Ketel Suze van Ballegooijen Gijs de Cocq Noah Belfor Rick den Heijer
  Saar de Best Pepijn Elshout Anne v.d. Berg Liz Bruining Cheyenne Kortman Sara v.d. Berg Kai van Dijk Tom Borgdorff Daan Herrewijnen
  Daan de Boer Ciska Grootveld Femke de Boer Yanah van Doorn Meagan v.d. Luitgaren Nadine Boekholt Robert de Keizer Tigo Buur Tim de Jong
  Romée Gokke Isis v.d. Haar Dylan de Kooter  Timo van Dorp Isa de Neef Julia Bothof Jamie van der Kooij Mick Capello Jarrod Verheij
  Sena Karatas Fay de Kluijver Kaylie Langeveld Leandra Grundeken Chyenna Richards Floortje van Campen Nathan van Zanten Olav Dries Joe de Vries
  Nina v.d. Sluijs Amber Kras Mandy Mosterd Tylee Kortman Lizemijne van Rheenen Daphna Haggay Rowan van Zanten Thomas Hordijk Ryan Zwiep
    Bente de Neef Ryan Mosterd Iris Köhler Sophie Rottier Ghazal Omarin Cas Capello Stan Riegman Yarno Boekholt
    Sophie v.d. Sluijs Ilona Nijssen Jasmijn Mennen Sanne van Rugge Ayah Osman Collin van 't Hoff Merijn Viola Kevin Keijzer
    Eveline Ulenberg Patricia Vriethoff Timo Pel Demi van Schelt Bente Riemersma   Casper Dol Mees Reehorst
    Amy van Vliet     Zoë van Schelt Nova Vissers   Rico van Dorp Yannick van Rheenen
    Sam Zadelaar     Jaylin Despinois Robine Köhler     Thijs van Rugge
                   
  C: C: Jacqueline C: C: C: Anja C: Corinne/Virgil C: Mark C: Jeremey/Bradley C: Peter/Marco

  T: Peter G. /

  Michel vd S.

  T: Peter G. /

  Michel vd S.

  T: Nathalie T: Nathalie T: Anja T: Anja T: Mark

  T: Peter G./Jos 

  T: Peter G./Jos 

 • Wij het fijn vinden dat we onze handbalsport weer mogen uitoefenen

  Wij op onze accommodatie ons strikt aan de verplichte coronaregels houden en hopen dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

  Wij dringend opzoek zijn naar trainers en/of coaches voor onze jeugdteams. Aanmelden of informatie kan via onze trainers coördinator Anja Hagen.

  Wij nog steeds op zoek zijn naar een gemotiveerde Heren trainer/coach, voor meer informatie kunt u terecht bij de TC of het Bestuur.

  Wij ook op zoek zijn naar de juiste persoon die de inhuur van de sporthal en sportvelden wilt beheren en dit wil communiceren met de Gemeente. Voor meer info kunt u terecht bij de TC of het Bestuur.

  Wij ook nog op zoek zijn naar begeleiders voor onze Jeugdscheidsrechters. Voor meer info kunt u terecht bij de TC of het Bestuur.

  De Algemene Leden vergadering op Maandag 12 Oktober om 20.00 zal plaatsvinden.

  !Het vervoer van onze Heren1 bij uitwedstrijden gesponsord wordt  door Taxibedrijf van Ballegooijen.

  Nikki Monster en Peter Gokke  de vertrouwenspersonen van HVOS zijn.
  Zij bieden een luisterend oor bij ongewenste omgangsvormen zoals pesten en seksuele intimidatie.

  Op 7 september zal de maandelijks de schoonmaakavond van de kantine plaatsvinden. Van 19.00 tot 21.00 uur. Let  op de site voor de datums.

  Leden vanaf 18 jaar verplicht zijn een vrijwilligerstaak in de vereniging te moeten uitvoeren. Indien zij hier niet aan voldoen, de afkoop ( € 50,--) regeling van toepassing is. Zie het  vrijwilligersbeleid op de website.

  Wij een rookvrije accommodatie hebben.

  Voor al uw vragen kunt u ten alle tijden terecht bij het Bestuur.
   

 • Programma

  DatumCompetitiesoortWedstrijdAccommodatieDetails
  5 dec. AFGELASTregulierHVOS F1 (g) - DIOS F4 (g)Olympia
  5 dec. AFGELASTregulierHVOS E1 (g) - Savosa E2 (g)Olympia
  5 dec. AFGELASTregulierHVOS D1# (g) - Twist D2 (g)Olympia
  5 dec. AFGELASTregulierHVOS D2 (g) - Indus'67 D1 (g)Olympia
  5 dec. AFGELASTregulierHVOS DC1 (d) - Gemini (Z) DC2 (d)Olympia
  6 dec. AFGELASTregulierHVOS HS2 (h) - Oliveo HS3 (h)Olympia
  6 dec. AFGELASTregulierHVOS HA1 (h) - WHC-Hercules HA2 (h)Olympia
  6 dec. AFGELASTregulierHVOS HS1 (h) - Groene Ster HS1 (h)Olympia
  6 dec. AFGELASTregulierHVOS DS1 (d) - DWS DS2 (d)Olympia
  6 dec. AFGELASTregulierHVOS DS2 (d) - SOS-Kwieksport DS1 (d)Olympia
  6 dec. AFGELASTregulierHVOS GC1 (g) - Achilles GC1# (g)Olympia
  6 dec. AFGELASTregulierHVOS HB1 (h) - HV Quintus HB2# (h)Olympia
  11 dec. AFGELASTregulierHVOS DMW1 (d) - Unitas'63 DMW1 (d)Olympia
  11 dec. AFGELASTregulierGemini (Z) HMW1 (h) - HVOS HMW1 (h)Oosterpoort
  12 dec. AFGELASTregulierTwist D3 (g) - HVOS D2 (g)Westwijk
  12 dec. AFGELASTregulierHellas F4 (g) - HVOS F1 (g)Hellashal
  12 dec. AFGELASTregulierDWS DC1 (d) - HVOS DC1 (d)Groenoordhal
  12 dec. AFGELASTregulierVentura E3 (g) - HVOS E1 (g)Sporthal Willem Alexander
  12 dec. AFGELASTregulierFeyenoord Handbal HB2 (h) - HVOS HB1 (h)Wielewaal
 • Nieuws

  1 van pagina 3